Val streamer 2002 - Kryssa för Peter Friberg

Under valrörelsen 2002 hände det ganska mycket... 
Under "Arkivet"  kan du läsa mina debattinlägg
och även sådant som är förevigat med foto
.

Era kryss gav mig bl.a. andra (2) platsen för
 Tidaholmsmoderaterna och hjälpte oss att behålla
våra 5 mandat i fullmäktige!
Ett stort tack till er alla som stött mig under valrörelsen
på alla möjliga och omöjliga sätt!


Sammanräkningen av personvalsrösterna 2002
Besök gärna www.val.se och klicka på slutresultat
Lista Status Kryss Slut placering
Kommunen Klart  63 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002! 2:a
Riksdag Klar 115 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002! 9:e
Landsting (regionen) Klart 122 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002! 10:e

Du finner samtliga vallistor längre ner på sidan. Läs mer här


Dessa förtroendeuppdrag har jag blivit invald till efter alla nomineringsrundor...

Uppdrag 2003--06 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, vice gruppledare.
Socialnämnden, vice ordf.
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Kultur- och fritidsnämnden (ersättare).

Uppdrag 2003--06 : Västra Götalandsregionen
Västergötlands Museum.
Övervakningsnämnden (Mariestad/Skövde/Tidaholm).
Skattenämnden (Tidaholm/Falköping).

Uppdrag 2002-- :  Övrigt
Förbundsstyrelsen Skaraborg (adjungerad).
Förtroendevald i
Metall-föreningen på LEAR Corp.
Fd. Kyrkopolitiker i pastorat och församling.
Fd. Ordförande i Skaraborgs Moderata Löntagarråd.

 


Sådant som föregick valet i september 2002 finner Du här nedan:

Riksdagsvalsedel för Skaraborg blev fastställd

Moderaterna i Skaraborg höll på lördagen 27 november 2001 sin nominerings- stämma på Skara stadshotell. Stämman fastställde moderaternas riksdagsvalsedel för Skaraborg - eller Västra Götalands läns östra valkrets. 
Valsedelns elva övre placeringar fastställdes genom en direkt rangordnande och sluten omröstning, där stämmoombuden hade att rangordna kandidaterna från ett till elva.  Beträffande platserna 12-25, antogs nomineringskommitténs förslag.

Efter sammanräkning presenterades resultatet av de 11 främsta:
1.  Lars Elinderson, riksdagsledamot, Falköping  (853 p)
2.  Lars Åke Carlsson, avdelningsdirektör, Karlsborg  (818 p)
3.  Cecilia Widegren, regionråd, Vara  (790 p)
4.  Charlotte Nordström, civilekonom, Skara  (720 p)
5.  Sten Bergheden, lantbrukare, Mariestad  (692 p)
6.  Tord Gustafsson, kommunalråd, Skövde,  (667 p)
7.  Bertil Jonsson, företagskonsult, Lidköping  (478 p)
8.  Dan Åberg, kanslichef, Skara  (429 p)
9.  Peter Friberg, metallarbetare, Tidaholm  (421 p)
10.  Petter Böckmann, överläkare, Lidköping  (401 p)
11.  Christina Hjertén, leg. sjuksköterska, Tidaholm  (397 p)
Inför riksdagsvalet 2002 genomförde moderaterna ett provval på Internet och vanligt för medlemmarna för att fastställa vilka personer som skall representera partiet på dess valsedlar. Moderaterna är det första partiet någonsin som genomfört ett provval för både medlemmar och allmänhet.

Kryssa i de olika valen...I Internet provvalet kom jag på 3:e plats och bland medlemmarnas röster kom jag på en 11:e plats. Detta innebar att på nomineringsstämman i Skara den 27 oktober  2001 var jag med i den presentation av kandidaterna som skedde för att stämman skulle rangordna oss för den slutliga riksdagslistan. 

Allmänhetens medverkan i det öppna provvalet genomfördes via Internet och pågick de tre första veckorna i september (3-23/9 -02).

Moderaterna är det första partiet som inbjudit allmänheten att delta i ett rådgivande provval i syfte att utse de kandidater som skall representera partiet i riksdagsvalet.

Här kommer du längre fram att finna lite mer om sådant som rörde valet 2002... Läs gärna om mig

Min förhoppning var att du var en av dem som kryssade för mig i valet 2002.

 


Samtliga kompletta valsedlar 2002

Kommunalvalet Region/Landstinget Riksdagsvalet

Stämman fastställde listan enhälligt:

Plats      Namn 

1. Michael Brisman
Dimbo
2. Gill Bergh
Agnetorp
3. Sven Sandrén
Tidaholm
4. Peter Friberg
Madängsholm
5. Ambjörn Lennartsson
Klämmesbo
6. Christina Hjertén
Tidaholm
7. Jan Düring
Ekedalen
8. Göran Liljegren
Härja
9. Kent Jansson
Tidaholm
10. Carl-Ove Kruus
Madängsholm
11. Ewa Wettergren-Westh
Varv
12. Leif Callemyr
Tidaholm
13. Elisabeth Alfredsson
Dimbo
14. Anders Andersson
Tidaholm
15. Johan Liljegrahn
Fröjered
16. Bo D Landberg
Tidaholm
17. Gerd Högberg
Tidaholm
18. Barbro Holmberg
Suntak
19. Hjördis Persson
Hångsdala

Stämman fastställde listan enhälligt:

Plats    Namn   

1. Cecilia Widegren
Vara 
2. Carin Lexmon
Lidköping 
3. Bertil Jonsson
Lidköping 
4. Ulf Leuchowius
Skövde 
5. Sten Bergheden
Mariestad 
6. Svante Hemberg
Lidköping 
7. Kerstin Fognell
Grästorp 
8. Stina Linnarsson
Falköping 
9. Bengt Sjöberg
Töreboda 
10. Anne-Marie Fredriksson
Hjo 
11. Peter Friberg
Tidaholm 
12. Anna-Britta Andersson
Skövde
13. Bengt-Göran Clemborn
Karlsborg 
14. Ulla Johansson
Vara 
15. Alla Johansson
Hjo 
16. Kent Fischer
Skövde 
17. Sture Karsåker
Falköping 
18. Siv Samuelsson
Mariestad 
19. Göran Lidgren
Skövde 
20. Ove Emanuelsson
Tibro 
21. Ed Kahrs
Falköping 
22. Agnetha Ljungsparr
Gullspång 
23. Sture Olsson
Falköping 
24. Jan Sandelius
Skövde
25. Gill Bergh
Tidaholm 
26. John-Gunnar Nilsson
Mariestad
27. Britt-Inger Dahlgren
Falköping 
28. Gunnel Larsson
Skövde 
29. Sven Sandrén
Tidaholm 
30. Stephan Ottersten
Falköping
31. Magdalena Hallhagen-Olsson
Skövde
32. Tina Jörhall Felldén
Skövde

Stämman fastställde listan enhälligt, efter sluten omröstning: 

Plats     Namn     

1.  Lars Elinderson, riksdagsledamot, Falköping 
2.  Lars Åke Carlsson, avdelningsdirektör, Karlsborg 
3.  Cecilia Widegren, regionråd, Vara 
4.  Charlotte Nordström, civilekonom, Skara 
5.  Sten Bergheden, lantbrukare, Mariestad 
6.  Tord Gustafsson, kommunalråd, Skövde, 
7.  Bertil Jonsson, företagskonsult, Lidköping 
8.  Dan Åberg, kanslichef, Skara 
9.  Peter Friberg, metallarbetare, Tidaholm 
10.  Petter Böckmann, överläkare, Lidköping 
11.  Christina Hjertén, leg. sjuksköterska, Tidaholm 
Beträffande platserna
12-25, antog stämman nominerings- kommitténs förslag:

12.

Michael Brisman, lantbrukare, Tidaholm
13. Agnetha Wallander, bankkamrer, Grästorp
14. Göran Lidgren, polisinspektör, Skövde
15. Lars-Erik Kullenwall, civilekonom, Falköping
16. Sture Karsåker, lantbrukare, Falköping
17. Robert Nordenskär, studerande, Skövde
18. Lilli Lapp-Dehlén, lantbrukare, Gullspång
19. Bengt Sjöberg, lantbrukare, Töreboda
20. Jan-Erik Wallin, kommunalråd, Vara
21. Marie-Louise Svensson, musikdirektör, Nossebro
22. Claes-Göran Svensson, kommunalråd, Grästorp
23. John-Gunnar Nilsson, lantrbukare, Mariestad
24. Lave Malmgren, överstelöjtnant, Skövde
25. Owe Rosenberg, lärare, Götene