Val-streamer för 2006

Året skrevs som 2006
och de olika valen är nu avklarade.

Kommunalvalet Region Västra Götaland Riksdagen

 

Ett stort tack till er alla som stöttat mig under valrörelsen
på alla möjliga och omöjliga sätt!

Förhoppningsvis uppfyller jag de krav som ni väljare har har på mig och
ger mig förnyat förtroende ytterligare en mandatperiod vid 2010-års val.

Sammanräkningen av personvalsrösterna 2006

Lista

Kryss 2006

Kommentar

Kryss 2002

Kommunen 124 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002! Personvald 2:a plats 63 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002!
Riksdag 201 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002!   115 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002!
Landsting
(VG Region)
(298+34) 332 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002! efter kontrollräkning
+ 34 kryss
122 Glöm inte att KRYSSA i valet, 2002!

Uppdrag 2007--10 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, personvald ledamot, gruppsekreterare.
Social- och omvårdnadsnämnden, vice ordf.
Social- och omvårdnadsnämndens AU, vice ordf.
Kommunal översiktsplanering
Pensionärsrådet, ersättare
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Kommunstyrelsen, Ledamot. (t.o.m 2008-02-25)
Kommunstyrelsens AU, ersättare. (t.o.m 2008-02-25)
Budgetberedningen, ersättare. (t.o.m 2008-02-25)
Personalutskottet, ersättare. (t.o.m 2008-02-25)
Ägarrådet Västtrafik Skaraborg, ersättare. (t.o.m 2008-02-25)
Västtrafik Skaraborg, Stämmoombudsersättare. (t.o.m 2008-02-25)
samt ett antal mindre utskotts- och kontaktuppdrag som hör till nämnderna.
Uppdrag 2007--10 : Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd 10, Östra Skaraborg, Ledamot.
Folkhälsorådet i Tidaholm, ledamot för HSN 10.
Samordningsförbundet Tidaholm/Falköping, ersättare

Övervakningsnämnden Mariestad ("gamla" Skaraborg).
 
Dessa förtroendeuppdrag hade jag fram till nyåret 2006/07.
Uppdrag 2003--06 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, vice gruppledare.
Socialnämnden, vice ordf.
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Kultur- och fritidsnämnden (ersättare).

Uppdrag 2003--06 : Västra Götalandsregionen
Västergötlands Museum.
Övervakningsnämnden (Mariestad/Skövde/Tidaholm).
Skattenämnden (Tidaholm/Falköping).