Val-streamer för 2010

Åter valet 2010 Region Västra Götaland Riksdagen

Tack till alla som har kryssat mig i Kommunvalet 2010.
Med ert stöd blev jag 1:a med 240 kryss!

Den moderata valsedeln till Kommunfullmäktige

tidaholmsmoderaternas valsedel till Kommunfullmäktige blev spikad och jag fick placering nr 2. Jag tackar medlemmarna för deras förtroende och skall göra allt i min makt för att leva upp till det.


Valsedel till Tidaholms Kommunfullmäktige 2010, Kryssa Peter Friberg - modert metallare
 

 

Dessa förtroendeuppdrag har jag efter valet 2010.
Uppdrag 2011--14 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, personvald ledamot, gruppledare.
Kommunstyrelsen, Ledamot.
Kommunstyrelsens AU, ersättare.
Personalutskottet, ersättare..
Social- och omvårdnadsnämnden, vice ordf.
Social- och omvårdnadsnämndens AU, vice ordf.
Kommunal översiktsplanering
Pensionärsrådet, ersättare
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Västtrafiks delregionala ägarråd, ersättare
samt ett antal andra utskotts- och kontaktuppdrag som hör till nämnderna.
Uppdrag 2011--14 : Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd 10, Östra Skaraborg, Ledamot.
Folkhälsorådet i Tidaholm, ledamot för HSN 10.
Arbetsgrupp framtagning av Vårdprogram för BUP.

Samordningsförbundet Tidaholm/Falköping, ersättare