Val-streamer för 2010

Kommunalvalet Åter valet 2010 Riksdagen

Valet till Västra Götalands region 2010 är klar.
Era samlade kryss blev 387 och jag hamnade på 8:e plats "kryssmässigt", dessvärre passerade jag inte spärren...

 
Lördagen den 28 november 2009 var det nomineringsstämma på Billingehus för moderaterna i Skaraborg.
Såväl valsedeln till Riksdagen som Regionfullmäktige fastställdes efter en sluten omröstning med digitala mentometerknappar.

Min personliga placeringar är följande:
Regionfullmäktige 11:e plats

Jag tackar för det förtroende som placeringen innebär och börjar valarbetet :-)

Valsedel till Tidaholms Regionfullmäktige 2010, Kryssa Peter Friberg - modert metallare

 
Dessa förtroendeuppdrag har jag efter valet 2010.
Uppdrag 2011--14 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, personvald ledamot, gruppledare.
Kommunstyrelsen, Ledamot.
Kommunstyrelsens AU, ersättare.
Personalutskottet, ersättare..
Social- och omvårdnadsnämnden, vice ordf.
Social- och omvårdnadsnämndens AU, vice ordf.
Kommunal översiktsplanering
Pensionärsrådet, ersättare
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Västtrafiks delregionala ägarråd, ersättare
samt ett antal andra utskotts- och kontaktuppdrag som hör till nämnderna.
Uppdrag 2011--14 : Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd 10, Östra Skaraborg, Ledamot.
Folkhälsorådet i Tidaholm, ledamot för HSN 10.
Arbetsgrupp framtagning av Vårdprogram för BUP.

Samordningsförbundet Tidaholm/Falköping, ersättare