Val-streamer för 2010

Kommunalvalet Region Västra Götaland Åter valet 2010

 

Tack till alla som har kryssat mig i valet!
Riksdagsvalet är räknat och era kryss lyfte mig från 12:e till 8:e platsen (dock ej över spärren)

Valsedeln till Riksdagen 2010 är klar.

Lördagen den 28 november 2009 var det nomineringsstämma på Billingehus för moderaterna i Skaraborg.
Såväl valsedeln till Riksdagen som Regionfullmäktige fastställdes efter en sluten omröstning med digitala mentometerknappar.

Mina personliga placering är följande:
Riksdagen 12:e plats

Jag tackar för det förtroende som placeringen innebär och börjar valarbetet :-)

Valsedel till Riksdagen 2010, Kryssa Peter Friberg - modert metallare

 
Dessa förtroendeuppdrag har jag efter valet 2010.
Uppdrag 2011--14 : Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige, personvald ledamot, gruppledare.
Kommunstyrelsen, Ledamot.
Kommunstyrelsens AU, ersättare.
Personalutskottet, ersättare..
Social- och omvårdnadsnämnden, vice ordf.
Social- och omvårdnadsnämndens AU, vice ordf.
Kommunal översiktsplanering
Pensionärsrådet, ersättare
Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby.
Västtrafiks delregionala ägarråd, ersättare
samt ett antal andra utskotts- och kontaktuppdrag som hör till nämnderna.
Uppdrag 2011--14 : Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige, ersättare.
Hälso- och sjukvårdsnämnd 10, Östra Skaraborg, Ledamot.
Folkhälsorådet i Tidaholm, ledamot för HSN 10.
Arbetsgrupp framtagning av Vårdprogram för BUP.

Samordningsförbundet Tidaholm/Falköping, ersättare