Val-streamer för 2022

  Kommunalvalet   Region- / landstingsvalet   Riksdagsvalet

Information inför de olika valen i september 2022

Det går fort och provval, samt nomineringsstämmor har hållets runt om för att placera oss kandidater till de olika valsedlarna i de olika valnivåerna.
För egen del så finns jag i alla tre, dvs Kommun, Region (Landsting) och Riksdagen
.

Du kan läsa mer om de olika valen genom att klicka på dem i den blå menyn ovan.

 Min personvalskampanj inför valet 2022


Tummen upp för Peter Fribergs ledord i politiken
 2018

 Min personvalskampanj inför valet 2014, Kryss-friberg.Nu
2014
Klickar på bilden så får du upp min personvalsbroschyr i PDF-format.

Med ditt "kryss" framför mitt namn på de moderata valsedlarna så stärks
mina möjligheter att kunna fortsätta politiken och  och de verksamheter
vilka alla invånare i olika åldrar har behov av.