Då och då  hände det något...

2005

Lite finns det samlat trots allt..
  

Julmarken i Tidaholm den 3 dec.

Peter Friberg tillsammans med Michael Brisman under Julmarken i tidaholmAtt träffa vanligt folk under enkla former.

Under hela Julmarken den 3 december kunde man träffa och prata med tidaholmsmoderaterna under gemytliga former. Rykande varm glögg tillsammans med alla tillbehör var några av alla de saker som man bjöd på.
På bilden syns Michael Brisman och Peter Friberg vilka tillsammans med många andra moderata vänner serverade glögg och svarade på besökarnas frågor.


Peter tar emot gissningar på grisens vikt.Vem vill inte vinna en skinka?

Här funderades det lite grann innan vikten skrevs in på tävlingslappen.

För dem som inte tävlade eller bara ville prata så fanns alla möjligheter och en liten karamell smakade inte helt fel heller...

Som lite kuriosa kan skrivas att det förbrukas över 35 flaskor glögg, men inte fullt så många burkar med pepparkakorGrisen är söt och vägde 10580 gramVad hör julen till om inte en gris...
En livs levande liten gris på 7 veckor var något som lockade såväl gammal som ung till moderaternas marknadsstånd.
Denna lilla gris vikt var frågan på en liten tävling som anordnats.
Ungefär 200 svar inkom och överskottet på c:a 1.500 kr skänker moderaterna till "Nattvandrarna - Farsor och Morsor på stan" i Tidaholm.
Efter vägning kunde vi konstatera att hon vägde 10.580 gram och de som kom närmast vann var sitt presentkort på skinka.

TUFF-mässan i Tidaholm

EN TUFF MÄSSA...

MUF / M trängdes med de "röda"...Under tre dagar 8-10 september  hade TUFF
(Tidaholms Ungdomar För meningsfull Fritid) en utställningsmässa där massor av föreningar var med och visade vad man har att erbjuda.

Givetvis fanns MUF med i montern för politiska ungdomsföreningar, ihop trängda med SSU och Ung Vänster. Tyvärr så hade inte MUFs egna affischer kommit utan vi fick skylta med den "vanliga" M-loggan istället.
De första två dagarna var det enbart skolelever från alla åldersgrupper där och under lördagen hade allmänheten tillträde.

Glad muffare i montern under TUFF-mässan
I MUF-monter fanns bland annat glada muffare från Lidköping på besök.
Man talade för sin "vara" och delade ut broschyrer om vad MUF står för, samt bjud in till Alliansdagen den 15 september i Skövde.
Som stöd och hjälp för ungdomarna fanns Tidaholmsmoderaternas Peter Friberg.
 

 Konferens om frivilligt socialt arbete,
Socialstyrelsen 15 mars 2005

FRIA VILJOR LYFTER TIDAHOLM!

Ett ökat intresse för det frivilliga sociala arbetet som ett komplement till offentliga insatser kan märkas såväl i debatten som i praktisk handling runt om i landet.
Vad är då frivilligt socialt arbete och vem får/kan utföra det? Bland annat dessa frågor fanns på Socialstyrelsens program för den konferens som några Tidaholmare åkte till på Norra Latin i Stockholm.


Utanför Norra Latin i Stockholm, Peter Friberg, Stina Thunberg, Ing-Marie Johnsson, Bernt Berntsson.Bred grupp
Från omvårdnadsavdelning åkte Christina Blomqvist och Stina Thunberg, Bernt Berntsson representerade DHR och Ing-Marie Johnsson SPF, med fanns även socialnämndens vice ordförande Peter Friberg.

Utöver de olika seminarierna så fanns det möjligheter att knyta kontakter och inhämta information i montrarna hos de ideella organisationerna som tex Volontärbyrån. Givetvis var det även informations, paneldebatter och samtal.

Samtalsledarna för dialog med Fryshusets Anders Carlberg och debattör Tove Lifvendal (m)Aktuellt läge
Mats Svegfors, ordförande i Ansvarskommittén, informerade om det aktuella läget och fick frågor om det pågående arbetet utav moderatorerna. Därefter samtalade Anders Carlberg, vd för Fryshuset, och samhällsdebattören Tove Lifvendahl (m) om vilken roll spelar det ideella engagemanget för välfärden i framtiden.
Den sista stora paneldebatten handlade om folkrörelsernas framtid och uppgifter inom välfärdsområdet. De debattledarna ställde på spetsiga och pålästa frågor till företrädare för samtliga riksdagspartier. Utan att ta ställning till de olika partiernas partiprogram så kunde man lätt konstatera att de borgerliga debattörerna var mer positiva till de ideella folkrörelsernas medverkan och framtid än de övriga och gärna såg en flora av engagemang utan att de över de anställdas uppgifter.

På hemresan passade bla Christina, Stina och Bernt på att prata om dagens intryck.Fungerar bra
På resan hem så pratades och jobbades det vidare på den inriktning som Tidaholms kommun/omvårdnadsavdelningen och de lokala ideella föreningarna har drivit i några år. Denna samverkan fungerar mycket bra och det kan konstateras att ”Tidaholmsmodellen” ligger mycket långt före de flesta andra kommuner och kan sammanfattas i uttrycket; ”Fria viljor lyfter Tidaholm!”. 

Publicerad i Västgöta-Bladet 2005-03-19 

 Den kommunala Rikskonferensen i Örebro 11-12 mars 2005.

Visioner bortom partipolitik

Gill Bergh, Peter Friberg och Per-Erik Vrang från Tidaholm fanns på plats när moderaterna samlades för att prata om ”Visioner bortom partipolitiken” under den Kommunala Rikskonferensen i Örbero.
Under de två dagarna som konferensen varade fanns det möjlighet att samtala med såväl riksdagsledamöter, partistyrelsen och övriga för att diskutera tankar och visioner, något som alla tog tillfället i akt och gjorde.

Något som Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask och Peter Friberg har gemensamt är kriminalvårdspolitik. Fredrik besökte Tidaholmsanstalten 2001 då han var ordförande i justitieutskottet och Beatrice finns nu med i utskottet. Under konferensen utbytte de tankar i ämnet.

Arbetarparti
Gill, Peter och Per-Erik fick möjligheten att både inspireras och delta med idéer i ett flertal semiarier utav skiftande karaktär.
Bland annat så deltog Gill och Per-Erik i ett seminarie om hur vi tillsammans skall skapa förutsättningar för att varje elev oavsett bakgrund eller boende skall få en högkvalitativ utbildning.

Något som moderaterna har fört fram den senaste tiden är att de är det nya arbetarpartiet och frågan är vad detta kan betyda? För samhällets överlevnad är det viktigt att arbete skall löna sig, den som lever på bidrag skall inte ha mer i plånboken än den som arbetar är ett tydligt budskap så framkommer i samtalet med de tre deltagarna. Socialdemokraterna står för ett bidrags Sverige och moderaterna för ett Sverige i arbete.

-Den som vill ha ett maktskift måste skapa allianser som bär, detta är grunden för att ”ta makten” och behålla den, att bara ta makten är helt ointressant, säger Peter Friberg, som var på två seminarier i hur man skapar allianser som bär, samt moderat oppositionspolitik.
-Det gäller att driva en politik som inte bara har stöd hos det egna partiet utan även i en allians och inte minst hos väljarna, fortsätter Tidaholmspolitikern.

Medvind
Sedan Fredrik Reinfeldt tog över partiledarrollen och med den omformade inriktningen av budskapet har partiet fått stark medvind.
-Det var en mycket positiv stämning på konferensen och moderaterna har ett budskap som bär, detta kommer vi nu att föra ut till Tidaholmarna, säger de tre unisont.

Publicerad i Västgöta-Bladet 2005-03-15