Då och då  händer det något...

2006

Lite blev det trots allt..

Moderat kampanj under Kräftans Dag i Tidaholm

Den årliga familjefesten i Tidaholm, Kräftans Dag, fick besök av nya moderaterna - ett parti som just nu inte går kräftgång i valrörelsen
Peter i täten i moderat kampanj på Kräftansdag 2006
Text och Foto: Joachim Grundin
Strålande väder och en skaraborgskt trivsam stämning lägrade Tidanstranden bland mjärdar och Tidaholmare!

Peter Friberg, Tidaholmmoderaternas engagerade andranamn på fullmäktigelistan, mötte turnébussen och dess patrull ledd av partiombudsmannen Anders G Johansson och hans (själv-)ständige följeslagare Joachim Grundin. Kommunalrådet Sten Bergheden från Mariestad satt i framsätet och Magnus Hammar från Skövde satt något längre bak i bussen med Skaramoderaten Slavica Tornstierna.
Peter tog med raska steg tog täten mot festligheterna tillsammans med dem och de övriga lokala moderaterna.
Många tog tillfället att prata politik med moderatföreträdarna och ansåg att Kräftans Dag var symbolisk: färgen röd och kräftgång var synonymer för något samhälleligt...

Våren var på väg och med den även personvalskampanjer

Kampanjbil 2006 - Kryssa Friberg.NUNär moderaterna i Skaraborgs hade valupptakt den 1 april på Billingehus i Skövde presenterades Peter Fribergs personvalskampanj och detta genom att bilen nu har fått sin reklambanner påmonterad.

Peter kandiderar som moderat metallare såväl till Riksdagen och Region utöver valet till Kommunfullmäktige i Tidaholm.

Politisk debatt i Närradion

Ett samtal om politik och dess villkor i Tidaholm var det i Närradion på onsdagseftermiddagen den 5 april.  Programledaren Casey Herring ledde samtalet mellan debattörerna var Curt B Gustavsson (s) och Peter friberg (m).

Båda var överens om att det saknas engagemang bland Tidaholmarna och efterlyste att fler skall kontakta partierna med sina tankar och idéer.

Däremot i frågan om vilket parti som står för solidaritet och viljan att skapa ett samhälle för alla, och på vilket sätt… Ja där gick åsikterna isär.

Förhoppnings skall vi kunna länka upp programmet här på hemsidan om någon vecka, så får du själv avgöra vem som sa vad och vem som har den bästa politiken.

I närradiostudion; Casey Hering - Curt B Gustavsson och Peter Friberg

Välkommen tillbaka.

Skaraborgsmoderaterna hade vårvalupptakt på Billingehus.

Utanför entrén till BillengehusNär Skaraborgsmoderaterna hade valupptakt på Billingehus under lördagen den 1 april så representerade Johan Liljegrahn och Peter Friberg Tidaholmsmoderaterna.

Utav de olika seminarieämnen som diskuterades var moderaternas politik för; En fri och tillgänglig sjukvården, Arbete – tillväxt och en sund ekonomi, trygghet och bekämpning av brott, samt en skola med kunskaper i centrum.
Falköpings och Tidaholmsmoderater; Ingrid Jarlsson, Sören Rafstedt, Johan Liljegrahn och Peter Friberg.


Bildspel med Peter under kampanjSom en valupptakt alltid skall ha så var det många goda argument och glada tongångar inför arbetet med att framföra budskapet; Skaraborg har fått en nytt politiskt parti – Vi heter moderaterna.

-  Vi är mycket nöjda med dagen och seminerierna säger Johan Liljegrahn och Peter Friberg unisont.

Under konferensen bläddrades ett bildspel och en av bilder visa Peter Friberg under kampanjarbete.

Kommunala rikskonferensen 2006

Nya moderateran, tidaholmstrion Per-Erik, Micahel och PeterModeraternas kommunala rikskonferens i Jönköping besöktes utav 1600 moderater och givetvis fanns det Tidaholmare där under helgen 17--18 mars 2006.

När nya moderaterna hade sin rikskonferens i Jönköping fanns Tidaholms trion Per-Erik Vrang, Michael Brisman och Peter Friberg där.

Under konferensens olika seminarier kunde de diskutera och utbyta erfarenheter med cirka 1600 andra moderater från hela landet.

Moderaterna lekte på "Nyckelpigan" i Daretorp

Onsdagen den 1 mars besökte moderaternas riksdagsledamot Cecilia Widegren tillsammans med Lars Hjertén och Peter Friberg den kooperativt drivna lantis förskolan och fritis verksamheten i Daretorps församlingshem.

- Barnen är vår framtid ! Barnomsorg på landsbygden är oerhört viktig för att ha en levande landsbygd även i morgon. För att människor skall kunna leva, bo och verka på landsbygden är en fungerande barnomsorg avgörande. Därför vill vi moderater stödja och uppmuntra personal och föräldrar som tar så positiva initiativ till att skapa en ökad mångfald och inte minst en levande landsbygd, sa Widegren (m).

- Föräldrarnas engagemang är helt avgörande för Daretorps verksamheten och oerhört positivt för bygden. Fördelen med att välja barnomsorg på Lantiset är att man kan vara med och påverka och delta i barnens dagliga tillvaro utanför hemmet. Barnen får dessutom tillbringa sin dag ute i naturen, sa Hjertén (m).

- Det får vara slut på den s k kommunarresten för barnfamiljer i Tidaholm. Vi moderater avser på kommande fullmäktige ta upp frågan varför en familj som bor i ytterkanterna av kommunen samt jobbar i grannkommunen inte kan välja barnomsorg även i annan kommun. Det skulle minska onödig tid till resande, och slita mindre både för familjerna och miljön, avslutade Friberg (m).
 

Presidie ordförande på MUF förbundsstämma 25 februari 2006.

Att verka tillsammans.

Tillsammans med Cecilia Widegren (riksdagsledamot) utgjorde Peter Friberg (riksdagskandidat) presidiet på MUF:s förbundsstämma den 25 februari 2006. Stämman hölls i Skövdes fullmäktigesal.

Peter Friberg och Cecilia Widegren utgjorde presidiet för MUF:s förbundsstämma

MUF en god skola.
Debattviljan var god och det märktes tydligt att ungdomarna i MUF kommer att bli goda företrädare för moderpartiet i framtiden. Både Cecilia och Peter var nöjda med stämman och ungdomarnas kunskaper i att debattera och klara sina uppdrag.

MUFs förbundsstämma, presidiet utgjordes av Cecilia Widegren och Peter Friberg.