Kanske händer det något i år med...

2008

Aktivitet under 2008..
 

Bloggar gör väl alla...  nu även jag

Peter Friberg kommenterar på sin bloggBloggar gör var och varann människa idag och om allt som tänkas kan..

För egen del så satte jag upp en blogg under min egen domän Tidaholmarn under sommaren 2007, men hade inte då orken, eller lusten att fylla den med kommentarer.

När nu en alliansbroder, Runo Johansson (fp), satte igång så var jag "bara tvungen" att få liv i min egen blogg ;-)

Gå gärna in och läs, samt kommentera på: blogg.tidaholmarn.se

Välkommen in!
Peter

Intressant studiebesök på Tändsticksfabriken Vulcan

Bengt Persson berättar om tändsticksproduktionenUnder tisdagskvällen den 15 april genomförde moderaterna tillsammans med inbjudna intresserade ett givande studiebesök på den anrika tändsticksfabriken Vulcan i Tidaholm.

Swedish Match är det namn som koncernen går under idag och produktionsansvarige Bengt Persson gav gruppen en exposé över de 140 år som förflutit sedan starten 1868 fram till dags dato. Det finns mycket arbetar- och företagshistoria för den intresserade att dyka ner i, och det fantastiska är att trots att företaget idag bara har en tiondel så mycket personal som för c:a femtio år sedan, så producerar man desto fler tändstickor och detta med en del maskiner som har sitt ursprung från 20-talet.

Bengt kunde tack vare en bärbar mikrofon förklara och lotsade gruppen bärande minihörlurar runt i fabriken, från mottagningslagret och genom hela flödesprocessen fram till utleverans. Det var även en tur in i laboratoriet och produktkontrollen. Under denna fascinerande rundtur kunde vi se hur maskinerna hanterade såväl stickor som askar, samt personalens arbetsinsatser som bland annat omfattade övervakning av produktionen.

Moderaterna kommer framöver att göra fler intressanta studiebesök som visar på hur fantastisk vår stad är. Vi i Tidaholm kan vara stolta över ”våra” livskraftiga företag och dess anställda som bär utvecklingen och historien vidare.
 

E20 på Kommunala Rikskonferensen i Göteborg, 7--8 mars

Thomas Jungbeck ock Peter Friberg i monternPå den moderata Rikskonferensen i Göteborg som var under helgen 7-8 mars 2008 fanns en monter från Skaraborgs Kommunal-förbund, där det informerades om E20 betydelse för Sverige som helhet. I montern stod bla förbundets VD Thomas Jungbeck.
Peter Fribergs (m) var en av de som ställde upp för att bemanna montern och för att sprida budskapet om E20:s betydelse.  

Moderaternas facklig nätverket har avgett sitt remissvar på:
Regeringens promemoria ”Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning” (S2007/11088/SF)

Remissvar

2008-01-23


Regeringens promemoria:
”Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning” (S2007/11088/SF)

Moderaternas fackliga nätverk är ett löst sammansatt nätverk som samlar fackligt aktiva moderater – såväl politiskt aktiva moderater som andra moderata medlemmar. Flera medlemmar i det fackliga nätverket har reagerat på ett förslag i rubricerat PM, och därför översändes detta remissvar.

Moderaternas fackliga nätverk är ingen juridisk person i formell mening, varför remissvaret är undertecknat av oss som privatpersoner. Vi är dock alla medlemmar i nätverket, och medlemmar i sex olika förbund i de tre stora fackliga centralorganisationerna.

Läs gärna remissvaret i bifogad PDF.

Sammanfattningsvis anser vi att förslaget i promemorian att inskränka rätten att genom privata eller kollektiva försäkringar förbättra sjukförsäkringen är mycket olyckligt.


Jan Ericson, Ubbhult, medlem Jusek
Lars Holmström,
Perstorp, medlem Unionen
Margareta Nisser-Larsson,
Karlstad, medlem Sveriges Ingenjörer
Peter Friberg, Tidaholm,
medlem IF Metall
Kent Söderlund, Uppsala,
medlem ST
Mats Viebke, Karlshamn,
medlem SKTF

Samtliga fackligt aktiva och medlemmar i moderaternas fackliga nätverk