Så här ser veckorna ut just nu..
  Peter Friberg, Holmavägen 28, 522 91 Tidaholm 
e-mail
peter.friberg@moderaterna.info
mobil 070-533 68 23, bostad 0502-402 33
Här nedan finner du några veckor i "stöten", så det kan finnas några avvikelser mot verkligheten... Idag är det ! Klicka här för UTSKRIFT
Vecka Datum Kl. Politiska möten och andra aktiviteter.
  10 jan    
v.2 11    
12 13:00 Social- och omvårdnadsnämnden AU
13 08:00 Kommunstyrelsen 
14    
15    
16    
  17 jan    
v.3 18    
19    
20    
21    
22 09:00  Övervakningsnämnden Skaraborg
23    
  24 jan    
v.4 25 17:00 Kommunfullmäktige med gruppmöte före
26 13:00
13:30
Social- och omvårdnadsnämnden
Kommunal översiktsplanering
27    
28 18:00  KF-gruppmöte 
29 09:00 Patientnämnden östra
30    
  31 jan    
v.5 1 feb 11:00 Presidiemöte Soc
2    
3 08:00 Kommunstyrelsen 
4    
5 09:00  Övervakningsnämnden Skaraborg
6    
  7 feb    
v.6 8    
9 13:00 Social- och omvårdnadsnämnden AU
10    
11    
12    
13    
  14 feb    
v.7 15    
16    
17    
18    
19 09:00  Övervakningsnämnden Skaraborg
20    
  21 feb    
v.8 22 17:00 Kommunfullmäktige med gruppmöte före
23 13:00 Social- och omvårdnadsnämnden
24 08:30 Folkhälsorådet Tidaholm
25 13:00
18:00 
Dialogmöte KS- Soc
KF-gruppmöte 
26    
27    
  28 feb