Idéer och åsikter har vi väl alla lite lite mans...
Motioner, Interpellationer, frågor, förslag och reservationer:  
Klicka på rubrikerna så finner du det skrivna ordet...
PDF-filer öppnas i ett eget fönster. 

PDF kräver Acrobat Reader - hämtas här -

Allt eftersom kommer det att fyllas.......
Däremot kommer inte tidigare år att komma in.
2015-12-14 Protokollsnotering: 
Valen av nya ledamöter i de kommunala bolagen i Tidaholm?

även i PDF 46 kb
2015-12-14 Reservation: 
Felaktig dagordningen inför valen till de kommunala bolagen i Tidaholm?

även i PDF 58 kb
2015-11-30 Reservation: 
Reservation om att inför nya val till de kommunala bolagen i Tidaholm?

även i PDF 55 kb
2015-11-20 Interpellation: 
Vad och vem är kommunledningen i Tidaholm?

även i PDF 50 kb
2015-08-11 Interpellation: 
Kommunens  kommande medverkan i Almedalen

även i PDF 50 kb
2015-04-22 Motion:
Vi föreslår skolråd i Tidaholm.
2015-03-16 Interpellation: 
Kommunfullmäktiges arbetsordning

även i PDF 53 kb
2012-12-26 Fråga: 
Vad är logiken i regeln om snöröjning av trottoarer?

även i PDF 53 kb
2012-04-07 Motion: 
Att Tidaholm tar tillvara på solenergin.

även i PDF 40 kb
2011-11-28 Fråga till MoBs ordförande Jonas Ringqvist: 
Hur ser Tidaholms samarbete ut med våra grannkommuner rörande Biogas.

även i PDF 40 kb
2011-06-27 Fråga till KF-ordförande Bengt Karlsson: 
Angående återremissen under föregående kommunfullmäktige av motionen om sammanträden via webben

även i PDF 50 kb
2011-02-28 Motion Alliansen: 
Direktsända kommunfullmäktigesammanträden via webben

även i PDF 28 kb
2011-01-31 Motion Alliansen: 
Anlägga minst en hundrastplats i Tidaholm

även i PDF 38 kb
2010-08-30 Fråga: 
Angående kommunens strategidagar i våras

även i PDF 48 kb
2010-02-08 Motion: 
Införa utmaningsrätten i Tidaholms kommun.

även i PDF 49 kb
2010-02-08 Motion: 
Löneutbetalningar till våra anställda i Tidaholms kommun

även i PDF 49 kb
2009-09-17 Interpellation: 
”Omtanke och utveckling både för individ och företag”.

även i PDF 39 kb
2009-04-27 Fråga till Kommunalrådet: 
Hur ser Tidaholms budget ut efter SKL´s nya siffror.
2009-02-05 Reservation: 
Reservation i HSN 10 ang årsredovisning 2008
2009-01-08 Interpellation: 
TEABs försäkringar och finstilta texter.

även i PDF 39 kb
2008-11-24 Fråga: 
Ljudupptagningar i Fullmäktige och uppspelning på kommunens hemsida.

även i PDF 36 kb
2008-10-27 Fråga: 
Kommunikationer i Tidaholm.
2008-06-04 Interpellation om: 
Tidaholms framtida kommunala arbetsmaterial, PM och protokoll.
2008-06-04 Interpellation om: 
Likställdhetsprincipen i kommunal verksamhet.
2007-12-07 Motion: 
Policy om borgensåtagande.
2007-06-18 Tilläggsyrkande: 
Beslut om extra bolagsstämma och revision inom TEAB.
2007-06-08 Motion: 
KS-ledmöter i kommunala bolag.
2007-05-21 Interpellation: 
Interpellation om styrsystem för kommunala bolag.
2006-05-29 Fråga: 
Fråga om parkering på huvudled med cykelbanor.
2006-04-24 Motion: 
Motion om Driften av vårdcentralen i Tidaholm.

även i PDF 72 kb
2005-12-09 Interpellation: 
Interpellation om kommunal digital- och demokratiutveckling.

även i PDF 80 kb
2005-11-28 Motion: 
Utredning av hur verksamheten på Kvarnängen bedöms vid fördelningen av kommunala bidrag.
2005-08-29 Motion: 
Kommunalisering av polisverksamheten på försök.
2005-06-20 Fråga: 
Fråga om Bredbandsutbyggnaden ställd till Bengt Karlsson.

även i PDF 16 kb
2005-06-20 Fråga: 
Fråga om närradion och fullmäktige ställd till Bengt Karlsson.

även i PDF 15 kb
2005-06-01 Reservation: 
Reservation till beslutet om avslag om införandet av en Policy angående ledamöter i Kommunstyrelsen och kommunal aktiebolag.
även i PDF 15 kb
2005-03-17 Motion: 
Tillgängliggör kulturen i Tidaholm.

även i PDF 16 kb
2005-01-11 Motion: 
KS-ledamöter och kommunala bolag, andra varvet....

även i PDF 16 kb
2005-01-11 Motion: 
Synliggör motioner och reservationer.

även i PDF 15 kb
2004-12-13 Fråga: 
Fråga om ursäkt ställd till kommunalrådet Peo Graaf.

även i PDF 98 kb
2004-11-11 Reservation: 
Reservation till beslutet om val utav bredbandsleverantör 9 nov-04.
även i PDF 16 kb
2004-10-25 Fråga: 
Fullmäktiges ordf. kallelse till extra sammanträde den 9 nov-04!
även i PDF 96 kb
2004-10-23 Interpellation: 
Till Peo Graaf ang. Informationsmötet på SAGA den 21 okt-04!
även i PDF 91 kb
2004-10-23 Interpellation: 
Ang. Peo Graafs uttalande om BÖS och SKANOVA!
även i PDF 90 kb
2004-10-12 Motion: 
Inga KS-ledamöter i våra kommunala bolag.
även i PDF 15 kb
2004-08-30 Motion: 
Snabb Internetuppkoppling även för landsbygden!
även i PDF 88 kb
2004-06-20 Motion: 
Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige!
även i PDF 22 kb
2003-03-02 Motion till Förbundsstämman 2003:
Bredband till alla?   PDF 58 kb
2003-03-02 Motion till Förbundsstämman 2003:
Smutsig hantering av energi!   PDF 55 kb
2002-09-03 Reservation:
Reservation i KoF Hälsocenter. PDF 17 kb
2002-06-17 Motion:
Motion ang. Konkurrerande verksamheter. PDF 17 kb
2002-01-28  Motion:
Motion ang. ADSL. PDF 23 kb
2001-05-28  Reservation:
Reservation om Maxtaxa.
PDF 16 kb